«Μικρόκοσμος», του Γιώργου Κ. Παναγιωτάκη

Η Σβέλτα ή μείον ένα, ή τραμπάλα, ή πέντε έκτα, ή κορίτσι με τα πέντε πόδια κοιμάται στην πιο μακρινή...