Η μοναξιά ως πάθηση και ως ικανότητα

Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται τρεις σημαντικότατες κλασσικές, πλέον, ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις για την μοναξιά.