«Οι τέσσερις εποχές ταξιδεύουν στον κόσμο», Xρυσάνθη Τσιαμπαλή

Ένα βιβλίο που η ανάγνωσή του από τους μικρούς αναγνώστες είναι ικανή να διεισδύσει στην κατευθείαν στην ψυχή τους, να τους κατακυριεύσει, να τους επηρεάσει με τρόπο απόλυτο.