«Όλα σιγούν εκκωφαντικά ηχούν ακατάληπτα», Δέσποινα Καϊτατζή Χουλιούμη

Μια ποιητική συλλογή με θέμα, ουσία, ρυθμό, γλώσσα εκπληκτικής ακρίβειας και λιτού λυρισμού, γλώσσα που ρέει, σκάβει και καρφώνει. Μια πλούσια αναγνωστική απόλαυση.