«Γινάτι», Γιάννης Καλπούζος

Ένα ακόμα διαμάντι για την βιβλιοθήκη μας από τον αγαπημένο Γιάννη Καλπούζο.