«Πέτρα και Νερό», της Χρυσούλας Δημητρακάκη – Stone and Water – Chrishoula Demetrakakis

Πέτρα και νερό. Δύο υλικά που συναντά κανείς σε αφθονία στην Ελληνική γη. Πέτρα και νερό. Δύο στοιχεία που απαντώνται...