«Σχολική παράσταση», Βασίλης Παπαθεοδώρου

Τα τελευταία χρόνια γίνεται στη χώρα μας μεγάλη συζήτηση σχετικά με τους οικονομικούς μετανάστες, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν...