«Το κόκκινο σημάδι», της Σοφίας Βόικου

Σμύρνη 1908. Ο Χαρίλαος και η Ευτέρπη Κεσίσογλου κατέχουν εξέχουσα θέση στην κοινωνία της πόλης. Τόσο λόγω της διόλου ευκαταφρόνητης...