«Το σκίτσο», Γιώτα Ν. Γουβέλη

Είναι δυνατό, τρυφερό, ανθρώπινο με συγκλονιστικές στιγμές, γραμμές και χαρακτήρες.