«Το στόμα του διαβόλου», του Αντώνη Κρύσιλα

Είναι ευχάριστο όταν συναντάς βιβλία, στα οποία Έλληνες λογοτέχνες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε είδη που δεν έχουν τιμηθεί ιδιαίτερα...