Αγάπη

Κι ήμουν στο σκοτάδι. Κι ήμουν το σκοτάδι...