Αγροτικό, του Ζαχαρία Παπαντωνίου

Το Αγροτικό, είναι ένα ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.