Ανδρέας Μιαούλης

Ο ναυτικός Ανδρέας Βώκος έγινε διάσημος στην Ελληνική Επανάσταση ως Ανδρέας Μιαούλης