Απολογία στα Ζώα, του Ζαχαρία Παπαντωνίου

Το "Απολογία στα Ζώα", είναι ένα ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.