Χαρίλαος Τρικούπης

Η Ελλάς προώρισθαι να ζήσει και θα ζήσει