Διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον

Κάποιος ασχολείται με τον έλεγχο ασήμαντων υποθέσεων, ενώ παραβλέπει εντελώς τα σοβαρά θέματα.