Ματιά

Διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον

Κάποιος ασχολείται με τον έλεγχο ασήμαντων υποθέσεων, ενώ παραβλέπει εντελώς τα σοβαρά θέματα.

Διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον

🦟 Διυλίζω τον κώνωπα και 🐫 καταπίνω την κάμηλον!

🧐 Η φράση υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, στο κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον Κεφ. 23:
“ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας”.

📕 π.χ.: “Οι πολίτες μιας χώρας δεν πρέπει να διυλίζουν τον κώνωπα και να καταπίνουν την κάμηλον, αλλά να ασχολούνται με πραγματικό ενδιαφέρον για τα προβλήματά της.”

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα