Εξ απαλών ονύχων

Από πολύ μικρή ηλικία, παιδιόθεν...