Κάλαντα του Λαζάρου – Αγερμοί – Λαζαράκια

Το Σάββατο του Λαζάρου, το έχει περιβάλει ο λαός μας με όμορφα έθιμα...