Κωνσταντίνος Κανάρης

Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Μπουρλοτιέρης της Επανάστασης του 1821