Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο (Κωστής Παλαμάς)

Να ‘μουν του σταύλου έν' άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι, την ώρα π' άνοιγ' ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι...