Ο γεροβοσκός, του Ζαχαρία Παπαντωνίου

Ο γεροβοσκός, είναι ένα ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.