Ως ή σαν

Πότε χρησιμοποιούμε στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, το ως και πότε το σαν...