Παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους

Παράγοντες που συντελούν στην αρνητική έκφραση του πιο ζωντανού δυναμικού της κοινωνίας, των νέων ανθρώπων