Σαν κάποτε Ιούδας

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.