Τα Κάλαντα και η ιστορία τους μέσα από τα βάθη των αιώνων του Δημήτρη Χίλιου

Ο συγγραφέας Δημήτρης Χίλιος μας ταξιδεύει στην ιστορική διαδρομή που ακολούθησαν τα κάλαντα! "Ἐλᾶτε παιδιά νά τραγ’δῆσ’τε"