Το τραγούδι της μάνας, του Ζαχαρία Παπαντωνίου

Το τραγούδι της μάνας, είναι ένα ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.