Πάντα με πλοίο γίνονται να ταξίδια…

Κι ύστερα ν' ακούω την ανταρεμένη θάλασσα