Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς γιορτάζει στις 5 Μαΐου.