Αγία Λυδία η Φιλιππησία

Τη μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας τιμούμε στις 20 Μαΐου.