Αγιολόγιο Τ .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Αγιολόγιο Τ

Άγιοι και Αγίες που το όνομά τους ξεκινά από Τ

Γράφει: Matia Gr
Αγιολόγιο Τ

Άγιος Ταράσιος ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (25 Φεβρουαρίου)

Άγιος Τάραχος (12 Οκτωβρίου)

Αγία Τατιανή (12 Ιανουαρίου)

Άγιος Τέρτιος (10 Νοεμβρίου)

Άγιος Τιμόλαος (15 Μαρτίου)

Άγιος Τίτος ο Απόστολος (25 Αυγούστου)

Άγιος Τίτος ο θαυματουργός (2 Απριλίου)

Άγιος Τρόφιμος (14 Απριλίου)

Άγιος Τρόφιμος (19 Σεπτεμβρίου)

Άγιος Τύχων ο επίσκοπος Αμαθούντος (16 Ιουνίου)

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα