Αγία Όλγα η Ισαπόστολος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Αγία Όλγα η Ισαπόστολος

Τη μνήμη της Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου τιμούμε στις 11 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία Όλγα η Ισαπόστολος
Αγία Όλγα η ΙσαπόστολοςΑγία Όλγα η Ισαπόστολος

Αγία Όλγα η Ισαπόστολος. Γιορτή.

Τη μνήμη της Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου τιμούμε στις 11 Ιουλίου.

Αγία Όλγα η Ισαπόστολος. Απολυτίκιο.

Θείας πίστεως, αρχή αγία, αναδέδειξαι, εν τη Ρωσία, προσελθούσα του Σωτήρος τη χάριτι, και εν αυτή τον λαόν σου προσήγαγες, ως αληθής βασιλίς και θεόληπτος. Όλγα ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο της Αγ. Όλγας - 11 ΙΟΥΛΙΟΥΑπολυτίκιο της Αγ. Όλγας – 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

Αγία Όλγα η Ισαπόστολος. Έτερο απολυτίκιο.

Το φέγγος της πίστεως, εισδεδεγμένη λαμπρώς, προς γνώσιν σωτήριον, τον σον λαόν ασφαλώς, οδήγησας ένδοξε. Όθεν ως απαρχή σε, τω σω έθνει αγίαν, μέλπομεν ευσέβειας, Ισαπόστολε Όλγα Χριστός γαρ ον ηγάπησας, αξίως σε εδόξασε.

  Άγιος Υάκινθος ο κουβικουλάριος
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.