Άγιος Ευτύχιος ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Ευτυχίου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Απριλίου.