Ματιά

Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Εορτή του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Της σοφίας εκφάντωρ λαμπρός γενόμενος, Ορθοδοξίας εδείχθης θεοπαγής προμαχών, των Πατέρων καλλονή Φώτιε μέγιστε, συ γαρ αιρέσεων δεινών, στηλιτεύεις την οφρύν, Εώας το θείον σέλας, της Εκκλησίας λαμπρότης, ην διατηρεί Πάτερ άσειστον.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ως των αποστόλων ομότροπος και της οικουμένης διδάσκαλος, τω Δεσπότη των όλων ικέτευε, Φώτιε, ειρήνην τη οικουμένη δωρίσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως – 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα