Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης

Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης γιορτάζει στις 26 Νοεμβρίου.