Άγιος Γεράσιμος Κεφαλληνίας, ο νέος ασκητής

Ο Άγιος Γεράσιμος Κεφαλληνίας γιορτάζει στις 20 Οκτωβρίου και στις 16 Αυγούστου.