Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και υιός του Ζεβεδαίου

Τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου και υιού του Ζεβεδαίου τιμούμε στις 30 Απριλίου.