Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς (Justin Popovich) τιμάται στις 14 Ιουνίου.