Άγιος Καλλίστρατος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Καλλίστρατος

Τη μνήμη του Αγίου Καλλιστράτου τιμούμε στις 27 Σεπτεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Καλλιστράτου

Τη μνήμη του Αγίου Καλλιστράτου τιμούμε στις 27 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Καλλιστράτου

Τω θείω Πνεύματι, περιφραξάμενος, Μάρτυς Καλλίστρατε, λαμπρώς ηρίστευσας, καταβολών τον δυσμενή, σοφία των σων αγώνων όθεν και προσήγαγες, τω Χριστώ ως θυμίαμα, δήμον παναοίδιμον, Αθλητών πιστευσάντων σοι, μεθ’ ων υπέρ ημών εκδυσώπει, των ευφημούντων σε εν ύμνοις.

Απολυτίκιο Αγ. Καλλιστράτου - 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Καλλιστράτου – 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα