Άγιος Καλλίστρατος

Τη μνήμη του Αγίου Καλλιστράτου τιμούμε στις 27 Σεπτεμβρίου.