Άγιος Μάρκος ο επίσκοπος Αρεθουσίων

Τη μνήμη του Αγίου Μάρκου του επισκόπου Αρεθουσίων τιμούμε στις 29 Μαρτίου.