Άγιος Σίμων ο Κυρηναίος

Ο Άγιος Σίμων ο Κυρηναίος γιορτάζει στις 27 Φεβρουαρίου.