Άγιος Θεράπων επίσκοπος Κύπρου

Τη μνήμη του Αγίου Θεράποντα τιμούμε στις 14 Μαΐου.