Άγιος Βασίλειος ο επίσκοπος Παρίου .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Βασίλειος ο επίσκοπος Παρίου

Τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου του επισκόπου Παρίου τιμούμε στις 12 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Βασίλειος ο επίσκοπος Παρίου

Τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου του επισκόπου Παρίου τιμούμε στις 12 Απριλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Βασιλείου του επισκόπου Παρίου:

Ως ιερεύς του Βασιλέως της δόξης, ομολογίας διαλάμπεις τη αίγλη, ιερομάρτυς ένδοξε Βασίλειε, των εικονομάχων γαρ την απάτην ελέγχων, πόνοις προσωμίλησας υπέρ της αληθείας και μεταστάς εν δόξη προς Θεόν, των σε τιμώντων απαύστως μνημόνευε.

Απολυτίκιο Αγ. Βασιλείου Επισκόπου Παρίου - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Βασιλείου Επισκόπου Παρίου – 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.