Αγνή Παρθένε .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Αγνή Παρθένε

Αγνή Παρθένε. Ένας ύμνος για την Παναγία που έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος.

Γράφει: Matia Gr

Ο Άγιος Νεκτάριος έγραψε τον ύμνο “Αγνή Παρθένε” όσο ήταν διευθυντής στη Ριζάρειο Σχολή. Ο ύμνος “Αγνή Παρθένε” είναι ένας μη λειτουργικός ύμνος, δεν εντάσσεται δηλαδή σε κάποια ακολουθία. Σε κάποιες ενορίες, το “Αγνή Παρθένε” ψάλλεται όταν ο ιερέας δίνει αντίδωρο στους πιστούς στην εορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Αγνή Παρθένε πατέρας Νικόδημος Κάβαρνος

Αγνή Παρθένε (ύμνος Αγίου Νεκταρίου) Καβαρνός Νικόδημος Agni PartheneΑγνή Παρθένε (ύμνος Αγίου Νεκταρίου) Καβαρνός Νικόδημος Agni Parthene

Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Κάβαρνος

Αγνή Παρθένε. Στίχοι (προσευχητάρι)

Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσε τε πόκε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Κόρη σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ Υπεραγία.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ Χαρά των Αρχαγγέλων.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Θερμώς επικαλούμε Σε, Ναέ ηγιασμένε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Και κληρονόμον δείξον με, ζωής της αιωνίου.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Πέτρος Γαϊτάνος

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Πέτρος Γαϊτάνος Petros Gaitanos Hymn to Virgin Mary Athos byzantine musicΑγνή Παρθένε Δέσποινα Πέτρος Γαϊτάνος Petros Gaitanos Hymn to Virgin Mary Athos byzantine music

“Η πηγή της Ζωής”, Εκκλησιαστικοί, Βυζαντινοί ύμνοι της Παναγίας

Αγνή Παρθένε Σιμωνόπετρα

https://youtube.com/watch?v=MOTs2iRXlRY

Ψάλλουν οι μοναχοί από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.