Ευχή του Ευχελαίου

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Ευχή του Ευχελαίου για κάθε ασθένεια!