Ματιά

Θεοτόκε Παρθένε

Προσευχή προς τη Θεοτόκο.

Θεοτόκε Παρθένε

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου.

Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου,

ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

Το «Θεοτόκε Παρθένε» είναι Προσευχή προς τη Θεοτόκο.


Δείτε επίσης:

Προσευχές

Σύντομες προσευχές για διάφορες περιστάσεις

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα