Η Παναγία των Χαλκαίων

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.