Η ζωή εν τάφω – Επιτάφιος Θρήνος – Εγκώμια Στάση Πρώτη

Η ζωή εν τάφω κατετέθης Χριστέ...