Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών .: Μεγάλες Εορτές .: Ματιά
 

Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών

Τη μνήμη της Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών τιμούμε στις 2 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών

Τη μνήμη της Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών τιμούμε στις 2 Ιουλίου.

Απολυτίκιο της Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών:

Θείον ένδυμα των οικτιρμών σου και ιμάτιον αθανασίας, την αγίαν σου Εσθήτα και άφθαρτον, τη κληρουχία σου Κόρη δεδώρησαι, εις περιποίησιν πάντων και σύναψιν. Όθεν Άχραντε την θείαν αυτής κατάθεσιν, τιμώντες ευσεβώς σε μεγαλύνομεν.

Απολυτίκιο Κατάθεσις Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών - 2 ΙΟΥΛΙΟΥΑπολυτίκιο Κατάθεσις Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών – 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Θέματα