Νέες Ηλεκτρονικές Ταυτότητες και Θεμελιώδη Δικαιώματα. Χρήστος Παπασωτηρίου

Το αρθρο του κ. Χρήστου Παπασωτηρίου, Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ- που δημοσιεύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ- ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ