Νέες Ταυτότητες. Και τώρα τι κάνουμε; π. Σαράντης Σαράντος

Το 666 υπάρχει στις Νέες Ταυτότητες